March 20, 2023

homemaxpicture

homemaxpicture

จุดเริ่มต้นของบริษัท Homemax เริ่มมาจากการรับงานก่อสร้างที่อยู่บ้านพักอาศัย ตามโครงการหมู่บ้านจัดสรร จากขอบข่ายงานที่ได้กำหนดเอาไว้ พอสั่งสมประสบการณ์ความรู้มาพอตัวแล้ว ต่อมา Homemax  จึงได้พัฒนารูปแบบไปอีกขั้น เพื่อเป็นการท้าทายความสามารถที่ได้เรียนรู้มา นั่นคือการรับงานก่อสร้างในรูปแบบครบวงจรของบ้าน หมายความว่ารวมถึงงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน และงานภูมิสถาปัตย์ อีกด้วย  จากความมุ่งมั่นในพัฒนารูปแบบของธุรกิจที่กล่าวมานี้  จึงทำให้บริษัท Homemax ได้ทำการขยับขยายงานไปทางด้านสถาปัตย์ รวมทั้งงานตกแต่งภายในอาคารสำนักงานอีกด้วย  นอกจากนี้ยังมีงานโครงสร้างขนาดกลาง และงานอาคารโรงงาน

ทุกวันนี้บริษัท Homemax ประกอบไปด้วยกลุ่มคนงานก่อสร้างมากกว่า 200 ชีวิต อีกทั้งยังมีทรัพยากรต่างๆ  ยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์ในการก่อสร้างมีคุณภาพจำนวนมาก โดยสามารถทำงานก่อสร้างตามโครงการหมู่บ้านจัดสรร ได้จำนวนสูงสุดประมาณ 40-50 หลังต่อปี ยังไม่รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรมขนาดเต็มรูปแบบ อีกทั้งเรายังมีความพร้อมในการขยายจำนวนแรงงานอย่างต่อเนื่องตามปริมาณของงาน ด้วยความพร้อมเต็มกำลังศักยภาพของทีมงานระดับมืออาชีพ  เราจึงได้ทำการขยายสายธุรกิจออกไปอีกให้กว้างไกล เพื่อตอบรับกับกลุ่มลูกค้าอันมีที่ดินเป็นของตัวเอง และมีความต้องการสร้างบ้านอันมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร รวมถึงต้องมีความเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นฐานของแต่ละครอบครัว ซึ่งไม่เหมือนกัน มาพร้อมงบประมาณที่ท่านสามารถควบคุมได้

Homemax มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ในการทำงานให้ออกมามีคุณภาพ ซื่อสัตย์  ความคิดสร้างสรรค์ตั้งอยู่บนพื้นฐานการออกแบบอันสวยงามผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัยอย่างลงตัว อีกทั้งมีการออกแบบให้ตรงความต้องการของลูกค้า ซึ่งผลงานทั้งหมดนี้กลั่นกรองมาจากความเชี่ยวชาญบวกกับประสบการณ์อันยาวนาน จนได้รับความไว้ใจจากกลุ่มลูกค้ามาอย่างนาวนานเป็นสิบปี ทีมงานของเราล้วนมีคุณภาพและความถนัดตามที่ได้รับมอบหมายงานผนวกกำลังเข้ากับช่างผู้มีเชี่ยวชาญ

แต่ประสบการณ์ทั้งหมดนี้มันจะฉายแววออกมา เมื่อเราได้รับโอกาสในการทำงาน โดยเฉพาะบ้านของท่าน เราอยากทำออกมาให้ได้ความวิจิตร บรรจง ราวกับกำลังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชั้นยอด โดยงานศิลปะชิ้นนี้จะมอบความสุข ความอบอุ่น ความรัก ให้กับครอบครัวของท่าน ในทุกวันคืน แม้แดดจะออกบ้านหลังนี้ก็จะเย็นสบาย แม้ฝนจะตกบ้านหลังนี้ก็จะอุบอุ่น แม้ลมจะพัดแรงแค่ไหนบ้านหลังนี้ก็ตั้งยืนตระหง่านเต็มไปด้วยความแข็งแรง แม้จะมีเรื่องที่น่ายินดียินร้ายเราก็อยากจะให้บ้านหลังนี้เคียงข้างไปกับคุณ เพราะเราเชื่อว่าบ้านคือส่วนหนึ่งของชีวิต

 

บทความ